Kursy "KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ (280 godz) xx Pln,"KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ (70 godz)"xx Pln,"KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ(140 godz) 2400 Pln"  oraz "SZKOLENIA OKRESOWE" osób i rzeczy (35 godz)w cenie 350 Pln.  zgłoszenia kierować drogą meillową lub telefonicznie ([email protected]  lub 12-656-57-39 www.odtj.opole/kontakt.html  501-75-55-50

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 z 19.12.2006 r.; poz. 1701)
KWALIFIKACJA WSTĘPNA  obejmuje nowych kandydatów do zawodu
 
Każdy kierowca jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną – odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy.
Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
 
Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy;
·         Kategorii D1, D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008 r.
·         Kategorii C1, C1+E, C, C+E wydane do dnia 10 września 2009 r.
Kierowcy trudniący się już transportem drogowym będą musieli przejść
SZKOLENIE OKRESOWE w formie kursu - raz na pięć lat.
SZKOLENIE OKRESOWE w formie kursu – raz na pięć lat.
Dopuszcza się jednorazowe kursy lub cykl zajęć rozłożonych na 5 lat.
Kierowca już wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany do odbycia szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy w następujących terminach:
 

 

Kategoria prawa jazdy
Data wydania po raz pierwszy prawa jazdy
Termin ukończenia szkolenia i uzyskania wpisu do prawa jazdy
D1, D

 
do 31.12.1980
Do 10.09.2009
01.01.1981 - 31.12.1990
Do 10.09.2010
01.01.1991 - 31.12.2000
Do 10.09.2011
01.01.2001 - 31.12.2005
Do 10.09.2012
01.01.2006 - 10.09.2008
Do 10.09.2013
C1, C

 
do 31 12.1980
Do 10.09.2010
01.01.1981 – 31.12.1995
Do 10.09.2011
01.01.1996 – 31.12.2000
Do 10.09.2012
01.01.2001 – 31.12.2005
Do 10.09.2013
01.01.2006 – 10.09.2009
Do 10.09.2014